Uitnodiging

Uitnodiging
Benodigdheden voor uitnodiging:


Per e-mail aanvraag:

Ingevuld uitnodigingsformulier; klik hier

Scan van uw paspoort (als jpg-bestand, max 250 kb, in kleur)
Per post aanvraag:
Ingevuld uitnodigingsformulier; klik hier. U dient deze uit te printen en op te sturen met:
Een kopie van uw paspoort in kleur.

Naast de uitnodiging voor de Iraanse ambassade in Nederland regelt Alarco ook alle uitnodigingen voor de ambassades van Iran wereldwijd.

De kosten voor een uitnodiging kunt u op kantoor contant betalen of overmaken naar:

Alarco Tour en Travel
Benoordenhoutseweg 23,

2596BA AE Den Haag

De kosten voor een visum kunt u contant betalen of overmaken naar:
Alarco Tour en Travel
KNAB BANK Rekeningnummer 0259208175
IBAN NL42KNAB0259208175
BIC KNABNL2H

* Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor post die op een onjuiste manier verzonden is.

Werkwijze aanvraagprocedure
Als alle benodigde documenten bij ons binnen zijn en de kosten zijn betaald, start de aanvraagprocedure. Op het moment dat de uitnodiging voor uw visumaanvraag is bevestigd, ontvangt u alle verdere informatie betreffende de vervolgprocedure. Voor de aanvraag in Nederland is het eenvoudiger om ook door ons de visumaanvraag te laten verzorgen.

* Voor groepen bestaat in sommige gevallen een kortingstarief. Dit hangt af van het aantal personen, het soort visum en paspoort. U kunt ons gerust bellen voor meer informatie.

Duur aanvraag uitnodiging
U moet rekenen op minimaal 10 werkdagen voordat de uitnodiging binnen is. In spoedgevallen kan de procedure, tegen extra kosten, worden versneld.

Drie dagen na ontvangst van de uitnodiging kan de aanvraag voor een visum worden gestart. Doorgaans duurt het één week voordat het visum wordt afgegeven bij de Ambassade van Iran.

Tip: Wij adviseren eerst een visum te regelen voordat u een vliegticket boekt.

Kosten uitnodiging
Het bedrag voor een uitnodiging wordt opgebouwd uit de garantieverklaring, aanvraag- en uitnodigingskosten.

Visa

Visum
Benodigdheden voor visumaanvraag:
Uw originele paspoort;
2 x Standaard recente pasfoto’s (3×4 cm) met lichte achtergrond;
Kopie van uw zorgverzekeringpas;
Ingevuld en ondertekend visumformulier: klik hier

* Let op: het paspoort moet minimaal nog zes maanden geldig zijn als u Iran verlaat. Ook moet het paspoort tenminste twee lege pagina’s hebben.

U kunt alle benodigdheden persoonlijk bij ons afleveren of per aangetekende post naar ons toesturen:
Alarco Tour en Travel
Benoordenhoutseweg 23,

2596BA AE Den Haag

De kosten voor een visum kunt u contant betalen of overmaken naar:
Alarco Tour en Travel
KNAB BANK Rekeningnummer 0259208175
IBAN NL42KNAB0259208175
BIC KNABNL2H

Procedure aanvraag visum
U vult de vereiste documenten in en stuurt deze met uw paspoort en overige benodigdheden per aangetekende post naar ons op of levert het bij ons af. We kunnen de procedure starten zodra alle documenten bij ons binnen zijn en de visumkosten aan ons zijn voldaan.

Na de afhandeling op de ambassade kunt u uw paspoort en visum op ons kantoor ophalen of laten toezenden. Dit kan per aangetekende post, DHL of koerier. Heeft u naast de verzorging van het visum een hotel, tour en/of vliegticket bij ons geboekt, dan worden de documenten/vouchers met het visum meeverstuurd.

Duur van de aanvraag
Uw aanvraag moet minimaal vijf weken voor vertrek bij ons binnen zijn. In spoedgevallen kan het binnen drie weken. Aan spoedgevallen zijn extra kosten verbonden. In de zomerperiode is het meestal niet mogelijk een spoedaanvraag te doen. Wij bevelen aan eerst een visum te regelen voordat u een vliegreis boekt.

Geldigheidsduur visum
Na afgifte is het visum 3 maanden geldig. Binnen deze periode kunt u maximaal 30 dagen in Iran verblijven. Op dit moment wordt standaard een single entry afgegeven.

Kosten visum
De kosten zijn afhankelijk van het soort aanvraag (normaal of spoed), soort visum, landherkomst paspoort en uw verblijfsduur. De totale visumkosten bestaan uit aanvraagkosten, uitnodigingskosten, garantieverklaring, visumkosten ambassade, verzendkosten en kosten voor het indienen en ophalen bij de ambassade.

Voor groepen geldt in sommige gevallen een kortingstarief, afhankelijk van het aantal personen, soort visum en paspoort. Neem hiervoor contact met ons op.