تجربه و اطمینان

در این زمینه با توجه به تجربه بالا و ارتباط مداوم و دو جانبه کارشناسان ما با مراجعی مانند وزارتخانه ها، سفارتخانه ها ،سازمان ها و دادگاه ها می توانند در سریع ترین و امن ترین شکل ممکن تمامی مدارک و اسناد شما را (ترجمه) به تایید قانونی مسوولان مرتبط برسانند.

ترجمه و تأیید اسناد

اصولا برای هر کشوری ارزیابی اعتبار قانونی و ارزش یک سند یا مدرک کشور دیگر امکان پذیر نیست. پس واضح است تأیید اسناد و مدارک در کشورمختلف نیازمند طی کردن فرآیندی قانونی است تا آن مدارک از اعتبار اولیه خود برخوردار شوند.

مدارک موردنیاز برای تایید اسناد و مدارک

 اصل سند یا مدرکی که باید تایید شود .
فتوکپی سند یا مدرکی که باید تایید شود .